Second Forum on Regional and Local Economic Development - FoRLED

24 Oct 19:00 - 27 Oct 22:00 24 Oct 19:00 - 27 Oct 22:00 - Vlorë Vlorë
Vlorë, Albania Vlorë, Albania
Second Forum on Regional and Local Economic Development II-FoRLED The Forum is organized by the Center for European Policy Studies on Regional and Local Development and the...   More info

Konferenca e II-të ndërkombëtare "Tako Talente Shqiptare "

20 Apr 19:00 - 21 Apr 22:00 20 Apr 19:00 - 21 Apr 22:00 - Vlorë Vlorë
Vlorë, Albania Vlorë, Albania
Tako Talentet Shqiptare Meet Albalents është një mundësi për pjesëmarrje dhe shkëmbim idesh dhe eksperiencash midis talenteve shqiptarë të cilët studiojnë apo punojnë jashtë...   More info


© 2017 Siguez