Expo - Arti figurativ për Tiranën në 105 vjetorin e Pavarësisë

24 Nov 18:30 - 30 Nov 18:30 24 Nov 18:30 - 30 Nov 18:30 - Tirana Tirana
TBU - Tirana Business University TBU - Tirana Business University
Kolegjit Universitar ''TBU'', në kuadrin e mbështetjes dhe promovimit të veprimtarisë artistike të krijuesve shqiptarë, si një pjesë e rëndësishme e sipërmarrjeve dhe ekonomisë...   More info


© 2017 Siguez