Behance Portfolio Review Tirana -Week #12

28 Oct 16:00 - 18:00 28 Oct 16:00 - 18:00 - Tirana Tirana
Reja.al Reja.al
Të gjithë pjesëmarrësit kanë mundësinë të prezantojnë punën e tyre, duke u ndareëne grupe me të vogla e të drejtuara nga Review Group Leaders. Në varësi të pjesëmarrësve do bëhet...   More info


© 2017 Siguez