Past Events

Konferenca Kombëtare e Shkencave Mjekësore 5

20 Apr 08:00 - 22 Apr 17:00 20 Apr 08:00 - 22 Apr 17:00 - Tirana Tirana
Konferenca Kombëtare e Shkencave Mjekësore - KKSHM Konferenca Kombëtare e Shkencave Mjekësore - KKSHM
KSUMT në bashkëpunim me Universitetin e Mjekësisë Tiranë, Fakultetin e Mjekësisë, Fakultetin e Mjekesisë Dentare, Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Urdhrin e Farmacistit...   More info


© 2019 Siguez