Specializimi EMDR II Level

23 Feb 09:00 - 25 Feb 12:00 23 Feb 09:00 - 25 Feb 12:00 - Tirana Tirana
Associazione EMDR Albania Associazione EMDR Albania
Niveli i 2-të EMDR Në formimin EMDR Niveli i II-të pjesëmarrësit mund të thellojë zbatimin EMDR me burimet e pacientit, me çrregullime të rënda dhe komplekse si çrregullimi i...   More info


© 2017 Siguez