Past Events

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

13 Nov 08:00 - 14 Nov 19:00 13 Nov 08:00 - 14 Nov 19:00 - Tirana Tirana
Akademia e Shkencave e Shqipërisë/Academy of Sciences of Albania Akademia e Shkencave e Shqipërisë/Academy of Sciences of Albania
Konferencë Shkencore Ndërkombëtare Qytetërimi i Voskopojës dhe Shekulli i Iluminizmit në Ballkan (Në 250-vjetorin e lulëzimit të Voskopojës: 1767-2017...   More info


© 2017 Siguez