Past Events

Bibliografite Shkencore Online

22 Sep 22:00 - 23 Sep 12:00 22 Sep 22:00 - 23 Sep 12:00 - Tirana Tirana
Akademia e Shkencave e Shqipërisë/Academy of Sciences of Albania Akademia e Shkencave e Shqipërisë/Academy of Sciences of Albania
Bibliografitë shkencore një shërbim i ri për afrimin e kërkimit shkencor më pranë përdoruesve. Bibliografia online e akad. Kristo Frashërit si model i procesit Pas...   More info


© 2017 Siguez