Gjergj Kastrioti Skenderbeu mes historisë dhe letërsisë

25 May 17:00 - 27 May 10:00 25 May 17:00 - 27 May 10:00 - Shkodër Shkodër
Natyral Razma Resort Natyral Razma Resort
KONFERENCË KOMBËTARE SHKENCORE GJERGJ KASTRIOTI SKËNDERBEU MES HISTORISË DHE LETËRSISË Departamenti i Komunikimit dhe Marrëdhënieve Publike në Universitetin Europian të Tiranës...   More info


© 2018 Siguez